Обучение

Студенти и Докторанти

Прием

Наука и проектиране


Новини

Важни съобщения

ПРИЕМ 2016г.

Информация за предстоящата кандидатстудентска кампания за 2016 г.

Онлайн подаване на заявления за предварителни изпити.

Становище от УАСГ

по Законопроекта за изменение на ЗРАСРБ