Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р Данаил Брезов

Геодезически факултет, Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика

гл.ас. д-р Данаил Брезов
Кабинет 233
Приемно време

четвъртък: 14:00 - 16:00

Телефон 9635245/
E-mail danail.brezov@gmail.com
Уебсайт https://www.researchgate.net/profile/Danail_Brezov
Място и дата на раждане Стара Загора, България 28.03.1981
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2007

Лекционни курсове

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Анализ 2

Приложна математика

 

 

Образование

Доктор по математика - ИМеХ към БАН, 2015

Магистър по математика - ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 2007

Бакалавър по Физика - ФзФ, СУ "Св. Климент Охридски", 2004 

ГПЧЕ "Ромен Ролан" (Стара Загора), 2000 

VI - то ООУ "Св. Никола" (Стара Загора), 1995

Езици

Добро владеене на английски език и слабо на руски и френски.

Професионални умения

Tex-LaTex, Maple, Matlab, presentations etc.

Научни интереси

Спектрална геометрия и квазикласически асимптотики. Диференциална геометрия, топология,  групи на Lie и алгебри на Clifford в съвременната физика. Клетъчни автомати и числени симулации.

Научна дейност

Алгебро-геометрични методи в съвременната теоретична и математична физика. Оптимални параметризации базирани на геометрични алгебри в ниските размерности и конкретни приложения. 

Публикации


Учебни материали

Applied Mathematics
third semester, civil engineering (in English)