Начало / Преподаватели / Актуални конкурси

Актуални конкурси

В тази страница ще намерите актуалните обяви за нови конкурси за академчни длъжности и други работни места в УАСГ.

Обява за академична длъжност "асистент"
20.03.2017
 Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент” ...
Обява за академична длъжност "професор"
10.02.2017
 В ДВ бр.14/10.02.2017г е публикувана следната обява:
Обява за заемане на академични длъжности "доцент" и "професор"
24.01.2017
 В ДВ бр.8/24.01.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "асистент"
11.01.2017
УАСГ набира кандидати за заемане на академична длъжност „асистент”
Обява за академична длъжност "главен асистент"
11.11.2016
В ДВ бр. 89/11.11.2016г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "асистент"
25.10.2016, Човешки ресурси
 УАСГ набира кандидати за заемане на академична длъжност "асистент"
Поправка в обявен конкурс
11.10.2016
 В ДВ бр.80/11.10.2016г. е публикувана следната поправка:
Обява за заемане на академични длъжности
16.08.2016
В ДВ бр. 64/16.08.2016г. е публикувана следната обява
Източник: Човешки ресурси
Обява за заемане на академични длъжности
29.07.2016

Източник: Отдел "Човешки ресурси"
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7