Home / Staff / Vacancies

Vacancies

Обява за академична длъжност "главен асистент"
15.12.2017, Д. Динев
 В Държавен вестник бр.100/15.12.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "главен асистент"
24.11.2017
 В Държавен вестник брой 94/24.11.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "главен асистент"
17.10.2017
 В Държавен вестник брой 83/17.10.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност "главен асистент"
25.07.2017
 В ДВ бр.60/25.07.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност " главен асистент"
13.06.2017
 В Държавен вестник брой 47/13.06.2017г. е публикувана следната обява:
Обява за академична длъжност " главен асистент"
02.05.2017
 В Държавен вестник бр.35/02.05.2017г. е публикувана следната обява:
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 8