Начало / Преподаватели / Текущи процедури

Текущи процедури

В тази страница се обявява информацията свързана с процедури за избор на преподаватели съгласно Закона за развитие на академичния състав в РБ и правилниците към него.

СКРЪБНА ВЕСТ
09.01.2017

Източник: Р. Джурова-Рождественска
Конкурс за доцент към катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
20.01.2014, катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 802/ 25.11.2013 г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на "доцент" по ...
Източник: катедра "ГРАДОУСТРОЙСТВО"
Конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра "Геотехника"
23.08.2013
В Държавен вестник бр. 74 от 23.08.2013г. е публикувана обява на конкурс за заемане на академична длъжност доцент.
Източник: отдел "Човешки ресурси"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
14.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 261/ 19.04.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра"Геотехника"
05.06.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No. 210/01.04.2013 са назначени специалисти за членове на научно жури.
Конкурс за професор към катедра "Жилищни сгради"
29.05.2013, Д.Недялков
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 139/ 11.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на професор по професионално ...
Източник: катедра "Жилищни сгради"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
29.05.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 264/ 19.04.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ "СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (МОСТОВЕ)“ КЪМ КАТЕДРА "ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"
17.05.2013
 Със Заповед на Ректора на УАСГ № 198/ 27.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Конкурс за доцент по строителни машини към катедра "Технология и механизация на строителството"
16.05.2013
Със Заповед на Ректора на УАСГ №153/ 18.03.2013г. са назначени специалисти за членове на научно жури за избор на доцент по професионално ...
Източник: катедра "ТМС"
Страници: 1 | 2 | 3