Home / Research / News

News

Консорциум „Наследство БГ“ отправя публична покана за асоциирани партньори за проект по ОП НОИР
15.12.2016, Д. Динев
Консорциумът „Наследство БГ“ обявява процедура за избор на асоциирани партньори във връзка с разработването на проект по ОП ...
Source: УАСГ
Университетски преподаватели за устойчиво развитие (UE4SD)
22.07.2016
Заключителната конференция на UE4SD, отразена на Ресурсната платформа за университетски преподаватели 29 юни 2016, Университет на ...
Класирани научни проекти за 2016 год.
01.04.2016, ЦНИП
 Класирани научни проекти в конкурса на общо основание, за подпомагане на редовни докторанти и за втори етап 2016г.
Научен семинар "Научни изследвания 2015 г."
23.02.2016, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2015 г." ще се проведе на 25 и 26 02.2016 г. от 9 30 часа в Заседателната зала на Хидротехническия  факултет ...
Source: ЦНИП
Обявен конкурс "Млади учени с изявен интерес в областта на отбраната и сигурността"
17.09.2015, УАСГ - ЦНИП

Source: МИНИСТЕРСТВО НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Дирекция Наука
Go to page 1 | 2 | 3 | 4