Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Материали

Материали

Публикации

Критерии и анализ на точността на площите на поземлените имоти
5.4. Микренска – Чернева Кр., К. Николов, Н. Антонов


Необходимостта от 3D кадастър
Кристина Микренска-Чернева


Книги

Специализирано картографиране в България
Пенев, П.Т., Кр. Микренска – Чернева

Ръководство за работа с тотални станции
Микренска-Чернева Кр.,П.Павлов,Т.Илиева-Цветкова

Конспекти

Конспект по Геодезия за ФТС - 1 курс
проф..д-р инж. Васил Вълчинов

Конспект по Морска геодезия
доц. Б. Александров

Тест по Геодезия II - летен 2015
кат. Геодезия и геоинформатикаКонспект Геодезия II част 2016_2017
доц. д-р инж. Иван Кунчев

Учебни материали

Примерни типове линии
гл. ас. инж. Иван Кунчев

SHP_AutoCAD
гл. ас. инж. Иван Кунчев
План за упражнения по МОГИ -2014/2015
проф. д-р инж. Васил Вълчинов


Условни знаци 1:1000
Катедра "Геодезия и геоинформатика"

Тетрадка за упражнения по геодезия за студентите от УУЗИ
доц. Р. Янева, проф. В. Вълчинов, доц. М. Илиева

Тетрадка за упражнения по Геодезия за студентите от СФ, ТФ и ХТФ
проф. д-р инж. Васил Вълчинов, доц. П. Павлов и др.

материали CAD системи 2015
гл. ас. д-р инж. Иван Кунчев


Геодезия Арх 04
Лекционен курс по геодезия

Геодезия Арх 05
лекция по геодезия - архитектурен

Геодезия Арх 06
лекция по геодезия

Геодезия Арх_07
Геодезия Арх_07
Материали кадастър
материали по кадастър I

Материали кадастър
материали по кадастър II

Курсови задачи и задания

Карта 10000 Семково
кат. Геодезия и геоинформатика

Въпроси и задачи за изпит
Изпит по геоинформатика III

Карнети за засечки
гл. ас. Вълчева


Задание за спец.Архитектура,групи 3 и 4, упр.2
катедра "Геодезия и геоинформатика"Правила за заверкаДругиCAD Системи - редовно обучение
гл. ас. инж. Ив. Кунчев

Информация
оценки от изпит 14-03-2016
успешно положили изпит по кадастър и могиизпит 16-05-2016
резултати от изпит по кадастър и моги
Поправителна сесия, 2016
проф.д-р инж. Васил Вълчинов

резултати от изпит 13-06-2017
резутати от изпит по геодезия, Арх.I курс

Изпит по геодезия 14-06-2017, архитектура
Изпит по геодезия 14-06-2017, архитектура

резултати от изпит 04-09-2017
резултати от изпит, проведен на 04-09-2017