Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Materials

Materials

Publications










Архиплан - анимации
гл. ас. арх. Стоянка Иванова

















Background Diffuse Irradiance
гл. ас. Стоянка Иванова

Vertical Diffuse Factor
гл. ас. Стоянка Иванова







Conspects








Study materials

Въпрос 26 от конспекта по ПИИС - Оператори за вход / изход. Работа с файлове. Примери
гл. ас. арх. Стоянка Иванова (по материали от учебника по ПИИС и С++ на доц. Гергана Моллова)






Програма с матрица - VBA
гл. ас. Стоянка Иванова

















3D пдаевсиьхе - `ьяш 5
ас. инж. Даниела Георгиева



част 12
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 9 от курса ПРЕЕС
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 1 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 2 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 3 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова


ПИИС - С++; задачи за упражненията
гл. ас. Стоянка Иванова



Coursework ans assignments


Примерна курсова задача по ПИИС (C++) в 3 етапа
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Примерна курсова задача по ПИИС (VBA) в 3 етапа
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова





Examination rules


Others




Анимация на разсеяната светлина
гл. ас. арх. Стоянка Иванова




Information