Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty Board / News

News

Отчетен доклад на Декана на СФ
09.01.2018, Д. Динев

Source: проф. Рангелова
Barcelona 4th EUCEET International Conference in Civil Engineering Education
24.11.2017, D.Dinev
"4-та международна конференция за образованието по строително инженерство", Барселона IX.2018.
Церемонията по връчване на дипломите на Строителен факултет
17.11.2017, Д. Динев
Церемонията по връчване на дипломите на дипломираните инженери по специалност ССС, кратка магистърска програма УПС, кратка ...
Source: Деканат СФ
Нова магистърска програма "Енергийна ефективност в строителството"
04.08.2016
Надвисналата над света климатична катастрофа прави ефективното използване на енергията особено важно. Сградите са сред най-големите ...