Начало / За Университета / Центрове / Център за научни изследвания и проектиране / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Директор на център
+3592 8656736, 9635245/517 Ректорат каб.237, Б744 bwp_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Димитров Дойков
Ръководител направление
9635245/537 740 doykoff@gmail.com
Зоя Методиева Владова
Организатор
9635245/624 Б429 vladovaz_fce@uacg.bg
Валентина Владимирова Милева
Организатор НИ
9635245/506; (02) 865 74 30 A301 milva_dfs@uacg.bg
Маргарита Найденова Станева
Касиер-счетоводител
9635245/447, 8656710 Б14 mstaneva_nis@uacg.bg