Начало / За Университета / Центрове / Център по приложна лингвистика / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р Катя Грозева Исса
Директор на център
9635245/420,488 Р506 katyaissa@abv.bg
проф. д-р Боян Александров Алексиев
Преподавател
9635245/420 Р503 boj_fld@uacg.bg
ст.пр. Мария Владимирова Памукчиева
Преподавател
9635245/527 Р504 mvp_fld@uacg.bg
ст.пр. Цветана Стоянова Делибалтова-Толева
Преподавател
9635245/527 Р504 tsvetanat@yahoo.com
ст.пр. Мария Антонова Иванова
Преподавател
9635245/527 Р505 mai_fld@uacg.bg
ст.пр. Анна Николова Манова
Преподавател
9635245/527 Р505 anm_fld@uacg.bg
ст.пр. Борислав Николов Колев
Преподавател
9635245/539 Р502 bnk_fld@uacg.bg
ст.пр. Калина Ивова Байчева
Преподавател
9635245/420 Р503 kib_fld@uacg.bg
ст.пр. Добромира Господинова Хичева
Преподавател
9635245/420 Р502 hicev_fld@uacg.bg
ст.пр. Десислава Петкова Петкова
Преподавател
9635245/420 Р506 dpp_fld@uacg.bg
ст.пр. Меглена Панайотова Джакова
Преподавател
9635245/ 506 mjackova@yahoo.co.uk
ст.пр. Даниела Блажева Петрова
Преподавател
9635245/420 Р506 danielapetrova@mtel.net
ст.пр. Галина Пламенова Градинарова
Преподавател
9635245/ 504 galina_gradinarova@abv.bg
ст.пр. Мис Касимова Ахмедова
Преподавател
9635245/ 504 myss.kassimova@gmail.com
ст.пр. Димана Борисова Керемидчиева
Преподавател
9635245/ 503 kdimana@abv.bg
преп. Невена Мартинска
Преподавател
nmartinska@yahoo.com
преп. Соти Димитрова Мицова
Преподавател
soti2101@gmail.com
Маринела Георгиева Несторова
Организатор
9635245/539 501 mnestorova_fce@uacg.bg