Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р арх. Валери Петков Иванов
Ръководител катедра
Силвия Чакърова
Докторант
проф. д-р арх. Лино Бианко
Хоноруван преподавател
проф. д.н. арх. Иван Николов Никифоров
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р арх. Веселина Русева Троева
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р арх. Стефчо Василев Димитров
Преподавател (пенсиониран)
доц. арх. Веселин Трифонов Дончев
Преподавател (пенсиониран)
Радосвета Нинова Стоименова
Секретар на катедра