Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели

Преподаватели

ст.ас. д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
проф. д-р инж. Димитър Георгиев Назърски
Преподавател (пенсиониран)
доц. д-р инж. Стоил Бонев Милков
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Евгения Милетова
Преподавател (пенсиониран)
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
инж. Борислав Иванов Симонов
Инженер поддръжка
Георги Стефанов Стоянов
Специалист, поддръжка