Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Транспортни съоръжения / Преподаватели

Преподаватели

проф. д.н. инж. Теодор Георгиев Етимов
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Енчо Минков Дулевски
Преподавател (пенсиониран)
проф. д-р инж. Илия Иванов Иванчев
Преподавател (пенсиониран)
гл.ас. инж. Митко Иванов Дечев
Преподавател (починал)
Пенка Иванова Маринова
Специалист, поддръжка