Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Преподаватели

Преподаватели

доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
Ръководител катедра
проф. д-р Тодор Петров Тодоров
Хоноруван преподавател
гл.ас. Саша Добрева Атанасова
Преподавател (починал)
Лилия Иванова Иларионова
Секретар на катедра