Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителни материали и изолации / Преподаватели /

проф. д-р инж. Пламен Чобанов

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Кабинет Корпус Б - 745
Телефон (+359 2) 963 52 45÷56 / 651
E-mail Chobanov_FCE@uacg.bg
Уебсайт www.PCProektant.com
Място и дата на раждане Силистра 28.05.1960 г.
Семейно положение женен

Лекционни курсове

"Строителни материали"  за специалност CCC

"Строителни материали"  за специалност ВиК

Друга информация

Завършва ВИАС през 1985 г., магистър-инженер по Промишлено и гражданско строителство – ПГС. Специализация – конструкции. От 1985 до 1990 г. проектант в ТП – Силистра. Преподавател в УАСГ от 1990 г. С научна степен „доктор” от 2006 г. Доцент към катедра "Строителни материали и изолации" - СМИ от 2008 г. Преподава по дисциплините: Строителни материали, Строителни изолации. Има над 30 публикации в областта на строителните материали, изолации и проектиране. Автор на програмната система РС Проектант и програмите „TEPOL”, „Ytong Thermo Wizard” и др.

Хоби

Тенис