Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Обществени сгради / Новини

Новини

Публична защита на дисертационен труд на ас. арх. Бисер Козлев
08.03.2017, доц. д-р арх. Панайот Савов

Източник: катедра "Обществени сгради"
ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ
14.09.2016, арх. Николай Тонев, председател на САБ – дружество УАСГ
  ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-та ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ, ЧЛ. КОР. НА БАН – ПЪРВИ ИЗБРАН РЕКТОР НА ВИСШЕТО ...
Процедура по защита на дисертационен труд на арх. Анастасия Метева, редовен докторант към катедра „Жилищни сгради“ на АФ при УАСГ
12.09.2016
Със Заповед № 591/27.06.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата по защита на ...
Източник: катедра Жилищни сгради, АФ
Конкурс за доцент към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 228/12.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Източник: катедра Обществени сгради, АФ
Конкурс за професор към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 209/06.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Източник: катедра Обществени сгради, АФ
За студентите от спец. Архитектура - II курс: оценки от изпита по Обществени сгради, проведен на 23 юни 2016 г.
07.07.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов

Източник: к-ра Обществени сгради, АФ
Програма на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - за студентите по спец. Архитектура, 3 и 4 курс
29.02.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Приложеният по-долу файл регламентира програмата на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - ...
Източник: к-ра Обществени сгради
Изисквания към студентите по Архитектура в III и IV курс за предаване на проектите по Обществени сгради I и II проект
04.06.2015, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Изисквания за предаване, презентиране, разглеждане и оценяване на проектите по дисциплините Обществени сгради — I-ви проект и ...
Източник: катедра Обществени сгради, АФ
"Съвременни изображения, архитектурни медии и модели"
16.01.2014, нов лекционен курс
От летния семестър на учебната 2013/2014 година в Архитектурния факултет на УАСГ ще се провежда нов лекционен курс, озаглавен "Съвременни ...
Страници: 1 | 2