Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидравлика и хидрология / Новини

Новини

Покана за публична защита на дисертационен труд
07.07.2015
На 15.07.2015 г. (сряда) от 14:00 часа в зала 508А на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и ...
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Владимир Георгиев Кукурин
03.07.2015
Материали по процедура за защита на дисертационен труд на тема: „Хидравлично моделиране на открити течения във връзка с картиране ...
Конкурс за професор към катедра “Хидравлика и хидрология”
08.04.2015
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 114/26.02.2015 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Конкурс за доцент към катедра "Хидравлика и хидрология"
30.10.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 851/15.10.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Източник: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Конкурс за доцент към катедра "Хидравлика и хидрология"
12.11.2011, Катедра "Хидравлика и хидрология"
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 523/26.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Източник: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Конкурс за професор към катедра “Хидравлика и хидрология”
09.11.2011, Катедра "Хидравлика и хидрология"
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 525/26.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Източник: Катедра "Хидравлика и хидрология"