Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News

Department News

Покана за представяне на лятна практика в Дувай 2017 г.
12.04.2018

Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
Награждаването на победителите в конкурса „КЕРАМИЧНА КЪЩА“
15.03.2018

Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
Награждаването на победителите в конкурса „ФАСАДА CERESIT“
15.03.2018

Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
75 години катедра ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА - СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО
01.03.2018

Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 9