Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Department News

Department News

Конкурс за професор към катедра "Строителна механика"
03.09.2014

Source: Катедра „Строителна механика”
Публична академична лекция
10.12.2012
П О К А Н А  
Source: Катедра „Строителна механика”
Конкурс за доцент към катедра "Строителна механика"
12.06.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 444/ 14.05.2012г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Go to page 1 | 2 | 3 | 4