Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News

Faculty News

Студентски практики МОН
26.10.2017
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1" ДО 29.09.2018 ГОДИНА
Публична защита на докторска дисертация на арх. Ивана Стефановска – Цветковска
29.09.2017
На 16.10.2017 г. от 14:00ч. в зала 3161 в АФ на УАСГ, трети етаж, корпус А, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на арх. Ивана ...
Source: катедра Жилищни сгради, АФ
ИСУ'2017 - Интердисциплинарен Студентски Уъркшоп
26.09.2017, Д. Динев

Source: кат. Обществени сгради
Процедура по защита на дисертационен труд на арх. Снежина Георгиева, редовен докторант към катедра „Жилищни сгради“ на АФ при УАСГ
13.09.2017
Със Заповед № 439/17.05.2017 г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с процедурата по защита на ...
Source: катедра Жилищни сгради, АФ
ПОКАНА за 5 Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" .
13.09.2017, доц.др.арх.Г.Кутова
 5-тата Научна конференция "Съвременни технологии в културно-историческото наследство" ще се проведе от 12 до 14 октомври ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 55