Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Геодезия - регулирана професия

Геодезия - регулирана професия

 Специалността „Геодезия“ е широкопрофилна, като инженер-геодезистите се подготвят да извършват дейности по изработване на едро- и дребномащабни топографски карти, кадастрални и специализирани карти, проекти за вертикално планиране и регулационни планове, устройствени планове на извънселищни територии, трасировъчни дейности, оценки на земи и имоти, изследване на деформации, сеизмични и свлачищни процеси и др.