Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища

Пътища

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

  • Общ курс по пътно строителство;
  • Проектиране на пътища и възли;
  • Строителство на пътища;
  • Градоустройство, градско движение и улици;
  • Аеродрумно строителство;
  • Поддържане и реконструкция на пътища

и избираеми дисциплини:

  • Транспортни системи, организация и безопасност на пътното движение
  • и Съвременни технологии в пътното строителство.