Начало / Наука и проектиране / Контакти

Контакти

Център за научни изследвания и проектиране

Център за научни изследвания и проектиране
Адрес

бул.Христо Смирненски №1
София 1046, България
Корпус А, етаж 3, 301Б

===================

УАСГ - ЦНИП ЕООД

ул. "Добри Войников" 2

Телефон (+359 2) 865 69 34
Факс (+359 2) 865 69 34
E-mail milva_dfs@uacg.bg

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Директор на център

инж. Наталия Христова Цанкова
Заместник директор на център

доц. д-р инж. Иван Димитров Дойков
Ръководител направление

Валентина Владимирова Милева
Организатор НИ

Маргарита Найденова Станева
Касиер-счетоводител