Начало / Наука и проектиране / Контакти

Контакти

Център за научни изследвания и проектиране

Център за научни изследвания и проектиране
Адрес

бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България
Корпус А, етаж 3, А-3065

Факс (+359 2) 865 69 34
E-mail milva_dfs@uacg.bg

проф. д-р инж. Богомил Веселинов Петров
Директор на център

инж. Наталия Христова Цанкова
Заместник директор на център

доц. д-р инж. Иван Димитров Дойков
Ръководител направление

Валентина Владимирова Милева
Организатор НИ

Маргарита Найденова Станева
Касиер-счетоводител