Начало / Всички новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

13.12.2016

Центърът за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява промени в графика на изпитите за езикова оценка в Департамента по приложна лингвистика за кандидатите за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” с цел обучение или практика.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Цветанка Толева
Писмен изпит: 14.12.2016 г., 11:00 ч., Зала: 461 / Устен изпит: 20.12.2016 г., 11:00 ч., Зала: 461


ФРЕНСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Борислав Колев
Писмен изпит: 20.12.2016 г., 14:00 ч., Зала: 455 / Устен изпит: 22.12.2016 г., 16:00 ч., Каб.: 505


НЕМСКИ ЕЗИК - Изпитващ: Анна Манова
Писмен изпит: 19.12.2016 г., 14:30 ч., Каб.: 453 / Устен изпит: 19.12.2016 г., 16:30 ч., Каб.: 453

Забележка: на устен изпит се явяват само успешно преминалите писмен изпит.
 

Желаещите да се явят на езиков изпит в Департамента по приложна лингвистика могат да заявят участие чрез попълване на приложеното заявление.
Заявления за явяване на изпит се попълват и подават до 13.12.2016 г., 17 ч. в каб. 206, ЦМДМ.