Начало / Всички новини /

Учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия на ГФ в Санкт Петербургския Държавен Университет по Архитектура и Строителство.

19.04.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия през периода 1 Юли до 30 Август 2017 г. (продължителност 10 дни). Практиката ще се проведе в Санкт Петербургския Държавен Университет по Архитектура и Строителство.
Условия за участие в обмена: 1. Кандидатите да са от трети или четвърти курс. 2. Студентите да владеят английски език. Владеенето на руски език е предимство. 3. Да имат валиден задграничен паспорт, минимум 6 месеца след приключване на обмена (т.е. поне до 28.02.2018 година). 4. Студентите покриват своите пътни разходи до Санкт Петербург (приблизително 350 евро). 5. Необходими джобни пари около 200 евро - за сувенири и други лични разходи. 6. Студентите посрещат и придружават руските студенти по време на техния престой в България. 7. Провеждането на практиката в Санкт Петербург се признава за учебно-производствена практика в УАСГ. Кандидатстването става с Молба до Декана на ГФ. В молбата се посочват трите имена, факултетен номер, курс и телефонен номер. Към молбата се прилага копие от задграничния паспорт валиден поне до 28.02.2018 година. Студентите, които са подали документи без копие от валиден задграничен паспорт няма да бъдат допускани до класиране! Класирането ще бъде по успех. Молбата за участие в обмена се подава в Канцеларията на ГФ, стая 208А на Ректората в срок до 03.05.2017 г. Приемащата страна подсигурява: общежитие, закуска и вечеря, билети за градски транспорт, музейни такси, осигурява трансфер от и до летището. На студентите ще се издаде сертификат за проведената практика в Санкт Петербург.