Начало / Всички новини /

“Дипломна работа на годината”, издание 2017 година, категория: Конструкции, раздел: Стоманобетон

20.06.2017
Катедра „Масивни конструкции” при У А С Г съвместно с КИИП регионална колегия София-град организират конкурс за "НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА ПО СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ". В конкурса могат да участвуват дипломанти, защитили дипломната си работа в рамките на текущата учебна година. До конкурс се допускат всички дипломни работи, получили средна оценка най-малко Мн. добър 5,00 от Държавната дипломна комисия. Заявка за участие в конкурса се подава от дипломанта, като за целта се попълва формуляр – Приложение 1. Процедурата за участие, както и наградите са съгласно Приложение 2.


Източник: катедра "Масивни конструкции"