Начало / Всички новини /

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” 2017/18 год. - ВТОРА ПОКАНА

27.09.2017, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява допълнителен конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през втори семестър на учебната 2017 - 2018 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след 1-ви курс през учебната 2017-2018 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4 от завършените семестри. Докторантите представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

 

 

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 11ти ОКТОМВРИ 2017 г., 16 ч. по начина и съгласно посочените указания на сайта на УАСГ: Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО).
В приложения списък са незаетите места в съответните университети-партньори.

Желаещите да се явят на езикова оценка към Центъра по приложна лингвистика и да им бъде издаден сертификат за владеене на език за целите на кандидатстването по програма Еразъм+ могат да заявят участие чрез попълване и подаване на Заявление за явяване на езиков изпит.
Езиковият изпит по английски език ще бъде проведен на 12.10.2017г. Графикът на изпитите ще бъде публикуван допълнително в сайта на УАСГ.
 

Дата:17.09.2017г.