Начало / Всички новини

Всички новини

4th International Conference on Contemporary Problems in Architecture and Construction
15.01.2012
The fourth edition will be organized by Czestochowa University of Technology in the cooperation with Yerevan State University of Architecture and Construction (Armenia) and Beijing University of Civil Engineering and Architecture (China) on 24-27 ...
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Стоманобетонни конструкции")
13.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 707/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за професор към катедра "Масивни конструкции" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност "Строителни конструкции (Обследване и изпитване на строителни конструкции и съоръжения)"
13.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 709/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
12.01.2012
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 708/ 17.11.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури. В приложените материали са представени ...
Източник: Източник: Катедра "Масивни конструкции"
Първо заседание на Академичния съвет 2012-15
11.01.2012
На 11 януари 2012 година се състоя първото заседание на новоизбрания състав на Академичния съвет на УАСГ.
Вътрешна информация за предстоящи поръчки
11.01.2012, Стефан Кръстанов
  На основание чл.2, ал.1 и 2 от ВПРОВОП във връзка с чл. 8, ал.7/чл. 8б от ЗОП
Избори за ръководство на Геодезически факултет
11.01.2012
Представени са четири кандидатури за ДЕКАН на ГФ при УАСГ за мандата 2011-2015.
Избори във Факултета по транспортно строителство
11.01.2012, Комисията по изборите във ФТС
  Кандидатите за декан трябва да представят на Изборната комисия платформа за дейността си през предстоящия мандат, творческа ...
Източник: Председател на комисията по изборите във ФТС, проф. М. Константинов
Страници: 1 ... 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 ... 259