Начало / Всички новини

Всички новини

Конкурс за асистенти в катедра "Градоустройство"
18.07.2012
Напомняме, че конкурсът е за заемане на две места и е отворен за архитекти и урбанисти-магистри, а срокът за подаване на документи за ...
Дисертационен труд за присъждане на ОКС "Доктор"
18.07.2012
Дисертационен труд за присъждане на ОКС "Доктор", професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия", научна ...
Резултати от учебно-познавателна лятна практика България-Русия
17.07.2012, арх. Доника Георгиева
Приключи ежегодната учебно-познавателна практика между Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и ...
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ !
14.07.2012
 УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МОСКОВ ! АРХИТЕКТУРНИЯТ ФАКУЛТЕТ И КАТЕДРА ПРОМИШЛЕНИ И АГРАРНИ СГРАДИ НАЙ-СЪРДЕЧНО ВИ ПОЗДРАВЯВАТ С ВАЩИЯ ...
Конкурс за най-добри дипломни работи "Колю Фичето" 2012
13.07.2012, доц. И. Павлов
Национален конкурс "Колю Фичето" за най-добър дипломен проект на абсолвент "строителен инженер"
Източник: НТСС
Студентски конкурс [CASABLANCA] New Sustainable Market Square
12.07.2012, AC-CA
This is a small introduction of our next competition [CASABLANCA 05]. A Market square is a public open area where market stalls are traditionally set out for trading, commonly on particular days.
Поправителна сесия катедра "Железници"
12.07.2012, катедра "Железници"
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти на УАСГ
11.07.2012
Обявен със Заповед на Ректора на УАСГ с №611/26.06.2012 г.
Страници: 1 ... 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 ... 291