Начало / Всички новини

Всички новини

Открита процедура по ЗОП за строително-ремонтни работи в студентски общежития на УАСГ
10.04.2012
№ 00859-2012-0003 от Регистър обществени поръчки на АОП.
Източник: инж. Бойко Кияков
Избран е Ръководител на катедра "Масивни конструкции"
05.04.2012

Източник: катедра "Масивни конструкции"
Връчване на дипломите на абсолвенти от Факултета по транспортно строителство - януарски дипломни защити 2012
04.04.2012, Деканат ФТС
Връчването на дипломите ще се проведе от 13.00 ч. в заседателната зала на Факултета по транспротно строителство - корпус А, з. 301 на 04.04.2012 г.
Източник: Деканат ФТС
Конкурси за професори към катедра "Железници"
03.04.2012

Източник: Отдел "Човешки ресурси"
Кандидати за ръководител на катедра „Mасивни конструкции”
29.03.2012
След проведено явно гласуване комисията по избора единодушно реши: Допуска до участие в тайния вот всички кандидати, подали документи ...
Източник: катедра „Mасивни конструкции”
Страници: 1 ... 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 ... 282