Начало / Всички новини

Всички новини

След 65 години в управлението????
13.12.2011, доц Г. Тодоров - председател на Контролния съвет
По повод продължаващите противоположни тълкувания за правото на хабилитиран преподавател да заема ръководна длъжност или да е член ...
Информация за подбор и класиране на не по-малко от три оферти за нуждите на ССС и ССО - УАСГ
09.12.2011
Университетът но архитектура, строителство н геодезия /УАСГ/, сектори "Студентски столове" и "Студентски общежития" набира ...
Източник: инж. Бойко Кияков
Конкурс за професор към катедра "Строителна механика"
09.12.2011
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 582/ 11.10.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
ЗАЯВЛЕНИЕ
06.12.2011
ЗАЯВЛЕНИЕ от доц. д-р инж. Михаил ЦАНКОВ
ПЛАТФОРМА ЗА БЪДЕЩА ДЕЙНОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РЕКТОР НА УАСГ
06.12.2011, Д.Недялков
  1. проф. д.н. инж. Цвети Даковски 2. доц. д-р инж. Иван Марков 3. доц. д-р арх. Жеко Тилев 4. проф. д-р инж. Красимир Петров 5. доц. д-р инж. ...
Отговор на МОМН
02.12.2011
Уважаеми колеги, Вчера след обяд получих отговор на моето запитване до МОМН относно различните мнения за правото на хабилитирани ...
Страници: 1 ... 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 ... 268