Начало / Всички новини

Всички новини

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за алуминий от демонтирана дограма
09.03.2012
ТРЪЖЕН ЛИСТ неразделна част от Протокола за проведен търг с тайно наддаване от Комисия, назначена със №149/20.02.2012 г. на Ректора на УАСГ ...
Източник: Стефан Кръстанов
AA VISITING SCHOOL MITTELMEERLAND in BEIRUT, LEBANON 11-21 APRIL 2012
08.03.2012
The Visiting school Mittelmeerland, a program of AA’s School of Architecture London, is seeking architecture students and young professionals to participate in the 10-day architectural research workshop in Beirut, Lebanon from April 11th ...
Източник: www.aaschool.ac.uk/beirut
Информационен семинар по проблемите на планирането на градската мобилност
08.03.2012, Факултет по транспортно строителство
Информационен семинар по проблемите на планиране на градската мобилност, който ще се проведе на 09.03.2012 г. от 9.30 ч. зала 3 на НДНТ.
Източник: НТС по транспорта
AUSMIP+ - проект по програмата Erasmus Mundus
07.03.2012
В резултат на успешно кандидатстване по програма Erasmus Mundus (Акция 2, направление 2, етап 2) УАСГ е партньор в европейски проект AUSMIP+ за ...
Изборна процедура за ръководители на катедрите от Геодезическия факултет
06.03.2012, Председател на комисията: доц. д-р инж. А. Делиева

Източник: Геодезически факултет
АФ - ”Курс за комплексно обучение по „Опазване, управление и популяризиране на културното наследство в историческите градове” - II част
05.03.2012
  Норвежко-българският център за градска археология провежда в рамките на Проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, ...
Източник: Античният стадион на Филипопол
Поздравление по случай 3 март от Ректора на УАСГ
02.03.2012
Скъпи студенти и преподаватели на Университета по строителство, архитектура и геодезия Честит празник!
Конкурс за финансиране на научни разработки 2012
01.03.2012
Със заповед на Ректора е обявен конкурс за финансиране на научни разработки.
Кандидати за Декан на Хидротехническия факултет
01.03.2012
След изтичане на срока за подаване на документи на 28.02.2012 г., кандидатите за Декан на Хидротехниеския факултет са: - Доц. д-р инж. Ирина ...
Източник: Избирателна комисия към ХТФ
Страници: 1 ... 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 ... 291