Начало / Всички новини

Всички новини

Конкурс за комуникация на наука „Лаборатория за слава FameLab”
21.03.2011
Започна регистрацията за петото издание на конкурса за комуникация на наука „Лаборатория за слава FameLab” Българският победител ...
Източник: Британски съвет - България
Футболен турнир за купата на УАСГ
21.03.2011
Студентски съвет съвместно с катедра “Физическо възпитание и спорт” организира ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА КУПАТА НА УАСГ за студенти, ...
Успешно представяне на отборите по математика на УАСГ
21.03.2011, доц.Вл.Тодоров
В периода 02-06.03.2011 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе традиционната студентска Олимпиада по Математика SEEMOUS – South Eastern European Mathematical Olimpiad ...
Конкурс за оформление на клуб
15.03.2011
Обявен е конкурс за пространствено оформление на кубински клуб.
Източник: Интернет
Проект за Наредба за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за неговото приложение в УАСГ
10.03.2011
Предлагаме на членовете на Академичния съвет Проект за Наредба за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република ...
Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
09.03.2011
След направените изменения на Закона за развитие на академичния състав в РБ бе коригиран и свързаният с него Правилник за приложение.
Източник: АПИС
Подбор и класиране на оферти за абонамент на периодика
28.02.2011
Обявена е обществена поръчка за Подбор и класиране на оферти за абонамент на периодика за нуждите на Библиотечно-Информационния център ...
Проект по ОПРР - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.....
28.02.2011
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ представя проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване ...
Обучителни семинари посветени на устойчивото строителство
28.02.2011, Български съвет за устойчиво строителство
Български съвет за устойчиво развитие има удоволствието да Ви покани на обучителни семинари посветени на устойчивото строителство.
Страници: 1 ... 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268