Начало / Всички новини

Всички новини

Стартира проект "Мрежа за градски иновации" по Централноевропейска програма за академичен обмен CEEPUS III
01.06.2011
Проектът "Мрежа за градски иновации" (Urban Innovations Network) има за цел да засили кооперирането между участващите седем университета от ...
Подбор и класиране на оферти за доизграждане и модернизация на системата за пожароизвестяване на УАСГ
27.05.2011
Подборът и класирането се извършва на основание чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед №273 / 26.05 2011 ...
На 28 юни 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Вероника Лазарова, докторант към катедра Градоустройство
27.05.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на Вероника Лазарова, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
Носителите на стипендия от Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия
26.05.2011, Боян Георгиев
Днес, 26 май 2011 г. в зала 230 на УАСГ арх. Фауст обяви и връчи стипендиите за пътуване от  Фондация „Хелмут Хентрих” – Германия.
Победи на Олимпиада по математика
25.05.2011, катедра Математика
Отлично представяне на отборите по математика на НСОМ'2011
Списъци със студенти в новия сайт
20.05.2011
В помощ на всички преподаватели - в раздел Обучение, под всяка от специалностите можете да намерите актуален списък със студентите във ...
Доцент по Стоманобетонни конструкции към катедра “Масивни конструкции”- (02.15.04)”
20.05.2011, катедра “Масивни конструкции”
Със Заповед на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на научно жури.
Източник: катедра “Масивни конструкции”
Презентация на архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG
19.05.2011
На 26 май от 11 часа в зала 230 арх. Йоахим Фауст  управляващ партньор в архитектурното бюро Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co. KG ще направи ...
Страници: 1 ... 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 ... 278