Начало / Всички новини

Всички новини

Шаблони за учебни програми
09.05.2017

Източник: проф. Станислав Василев
Съобщение до випускниците на СФ
05.05.2017, Д. Динев
Съобщение до всички дипломирали се през януари – февруари 2017г.
Източник: Деканат на СФ
Избор за ръководител на катедра „Транспортни съоръжения“
04.05.2017
В съответствие с изискванията на ЗВО и на „Правилник за управление“ на УАСГ, се открива процедура за избор на ръководител на ...
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на инж. Надежда Христова Ярловска, докторант към катедра „Земеустройство и аграрно развитие”
04.05.2017, Деканат на ГФ
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 23.05.2017 г. от 16.15 часа, зала 318, Ректорат на УАСГ.
Източник: Деканат на ГФ
Изпит по СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО за студентите задочно обучение
03.05.2017, РА

Източник: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”
Открит научен семинар на катедра "МДПК"
02.05.2017, Л. Здравков
Катедра "МДПК" кани преподаватели, студенти и гости на УАСГ на открит научен семинар, който ще се състои на 04 май (четвъртък) от 15,15 ч ...
Източник: катедра "МДПК"
Обява за академична длъжност " главен асистент"
02.05.2017
 В Държавен вестник бр.35/02.05.2017г. е публикувана следната обява:
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 255