Начало / Всички новини

Всички новини

Защита на дисертационен труд на инж. Цанко Николаев Колев с научен ръководител проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
09.06.2017
На 20.06.2017 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на катедра Масивни конструкции (зала 443) ще се проведе открито заседание за защита на ...
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ" НА ГФ ПРИ УАСГ
02.06.2017, Катедра "Приложна геодезия"
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и ...
Източник: Катедра "Приложна геодезия"
Изпитни дати на катедра "МДПК", СФ, през лятната сесия, 2017 г
02.06.2017, Л. Здравков
Преподавателите от катедра "МДПК" през лятната сесия ще изпитват на следните дати :
Източник: катедра "МДПК"
Разпис магистърска програма "Транспортно строителство"
01.06.2017

Източник: Факултет по транспортно строителство
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ-ПЪРВОКУРСНИЦИ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“
01.06.2017
Съюзът на ВиК Операторите в Република България, отпускат 20 стипендии на студенти I-ви курс от специалност „Водоснабдяване и ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 259