Начало / Всички новини

Всички новини

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА" НА УАСГ
06.01.2017
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.7. Архитектура, ...
Източник: кат. Геодезия и геоинформатика
ПОВИШАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ С 9,53% ОТ 01.02.2017г. ПОИСКАХА ОТ ВОН-КНСБ
05.01.2017, Стефан Аспарухов
На основание чл. 42 от Колективния трудов договор (КТД) Университетската синдикална организация към НБС ВОН-КНСБ (Синдикатът) депозира ...
Избор на ръководител катедра “Масивни конструкции”
04.01.2017
Информацията е в прикачения файл.
Източник: “Масивни конструкции”
Отчетен доклад за дейността на СФ за периода 2016-2017
04.01.2017, Д. Динев

Източник: Деканат на СФ
Разпис магистърска програма "Транспортно строителство"
03.01.2017, Деканат Транспортно строителство
Начало на І - ви семестър, втора част - 09.01.2017 г., съгласно приложения разпис  
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА АКАДЕМИЧНА 2017-2018г.
30.12.2016, ЦМДМ
Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ набира кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” ...
Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ... 240