Home / All News

All News

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ЗАЛИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА НА 23 АПРИЛ 2017 Г.
22.04.2017
В прикачения файл е разпределението на кандидатите по зали за изпита по математика на 23 април 2017 г. Всички зали са в РЕКТОРАТА, вход ...
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти (насрочен за 15.05.2017 г.)
21.04.2017
Обявен със Заповед №154/10.04.2017 г. на Ректора на УАСГ.
ОТЧЕТ за работата на Контролния съвет
19.04.2017
за периода декември 2015 – март 2017 г.
Учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия на ГФ в Санкт Петербургския Държавен Университет по Архитектура и Строителство.
19.04.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Санкт Петербург, Русия през периода 1 ...
Учебно-производствена практика в Москва, Русия на ГФ в Московски Държавен Университет по Геодезия и Картография - МИИГАиК.
19.04.2017, Деканат на ГФ
Геодезически факултет на УАСГ набира кандидати за провеждане на учебно-производствена практика в Москва, Русия през периода 1 Юли до 30 ...
ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ФТС
18.04.2017, Деканат Транспортно строителство
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 251