Home / All News

All News

Учебно-производствена практика по организация и изпълнение на строителството за специалност ССС ІV к.
23.05.2017
Учебно-производствената практика за специалност ССС ІV курс ще се проведе в периода 03.07 - 06.07. 2017 год. Графикът за групите с формата за ...
Source: Катедра "Организация и икономика на строителството"
Честване на 100-годишнината от рождението на проф. д.т.н. инж. Илия Гаджалски
23.05.2017
Катедра "Хидротехника и хидромелиорации", Инициативен комитет и семейството имат удоволствието да Ви поканят на честването на ...
Source: катедра "Хидротехника и хидромелиорации"
Избор на ръководител катедра "История и теория на архитектурата"
22.05.2017

Source: Източник: комисия по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на маг. инж. Симеон Бошнаков, редовен докторант към катедра „Транспортни съоръжения”
22.05.2017, катедра „Транспортни съоръжения”
Научно жури назначено със Заповед на Ректора на УАСГ № 307/03.04.2017 г., във връзка с процедурата за защита на дисертационен труд на тема: ...
Предстоящи нови курсове
22.05.2017
Нови курсове по системи за управление по международни и европейски стандарти:
До дипломантите от ХТФ
19.05.2017

Source: Деканат ХТФ
Обява за академична длъжност "асистент"
19.05.2017
На основание Решение на Академичния съвет с Протокол №18/12.04.2017г. Университетът по архитектура, строителство и геодезия набира ...
Source: катедра “Масивни конструкции”
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 255