Home / All News

All News

РАЗПИС Специалност “Геодезия” задочна форма на обучение, Геодезически факултет
24.07.2017, Деканат ГФ
Зимен семестър 2017/2018 учебна година I-ва част
Source: Деканат ГФ
Есенна поправителна сесия 2017 г. - изпитни дати и зали към кат. "МДПК"
24.07.2017, Л. Здравков
Изпитни дати и зали за есенната поправителна, и ликвидационна сесия към катедра "МДПК"
Source: катедра "МДПК"
ПОКАНА за защита на Дипломни работи на Дипломанти от специалност „Устройство и управление на земи и имоти”
20.07.2017, Деканат ГФ
Защитите на випуск 2017 година (1ви дипломен семестър) ще се проведат на 25.07.2017 от 08:00 ч. преди обяд и от 13:00 ч. след обяд в зала 405 Ректорат.
Source: Деканат ГФ
ОБЯВЕНО Е ВТОРО ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ!
19.07.2017
Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ВТОРОТО ОКОНЧАТЕЛНО класиране! Списъците с приетите студенти по входящи номера за класиране са ...
Source: Учебен отдел
Пренастанителна кампания от 18.07.2017
18.07.2017
Пренастанителна кампания от 18.07.2017
ОБЯВЕНО Е ПЪРВО КЛАСИРАНЕ!
12.07.2017
Уважаеми кандидат-студенти, обявено е ПЪРВО класиране! Списъците с приетите студенти по входящи номера за класиране са разлепени на ...
Source: Учебен отдел
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 263