Home / All News

All News

Обява за заемане на академични длъжности
17.04.2018
 В Държавен вестник брой 33/17.04.2018г. е публикувана следната обява:
Учебна практика за студентите от ФТС
16.04.2018
Учебна практика по Строителна статика
Source: Катедра Строителна механика
Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
12.04.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: Изборната комисия по провеждане на конкурса
Покана за работна среща на ръководителите на класираните за финансиране през 2018 г. научни проекти с ръководството на ЦНИП
12.04.2018
Доц. д-р арх. Валери Иванов - Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на класираните за финансиране през 2018 ...
Source: ЦНИП
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 291