Home / All News

All News

Покана за Общо събрание на ХТФ
09.01.2018, Председател на ОС на ХТФ

Source: Деканат ХТФ
Г Р А Ф И К
05.01.2018, доц. Екатерина Михайлова
за изпитите по Дескриптивна геометрия през зимната редовна сесия на уч. 2017/2018г. за специалност Архитектура, ССС и ТС
Source: катедра Дескриптивна геометрия и Инженерно-строителна графика
Покана за участие в работата на Общото събрание на СФ
03.01.2018, Д. Динев

Source: Председател на ОС
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, насрочен за 15.01.2018 г.
02.01.2018
Обявен със Заповед №531 / 07.12.2017 г. на Ректора на УАСГ.
Комплексни оценки от атестация на препоподаватели от ГФ при УАСГ
28.12.2017, Деканат ГФ
Комплексните оценки от атестацията се публикуват на Интернет страницата на факултета съгласно Чл. 41 от ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ...
Source: Деканат ГФ
ПОКАНА за ОС на Геодезически факултет
22.12.2017, Деканат на ГФ
ОС на Геодезическия факултет при УАСГ ще се проведе на 30.01.2018 г. (вторник) от 17:15 ч. в зала 120 Ректорат. За повече информация вижте ...
Source: Деканат на ГФ
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 282