Home / All News

All News

Изложба с резултати от АРХИТЕКТУРНАТА РАБОТИЛНИЦА
16.11.2011
На 10 ноември 2011 в 13 часа във фоайето пред Аула Максима ще бъде открита изложба на проектите на студентите от УАСГ участвали в ...
НОВИНА
15.11.2011, Д.Недялков
тест
Source: УАСГ
Покана за Общо събрание на УАСГ
15.11.2011, Председател на ОС
На основание на чл.28 ал. 1 от ЗВО и във връзка с чл. 1, ал. 4 от Правилника за управление на УАСГ Председателя на ОС свиква Общото събрание на ...
Конкурс за доцент към катедра "Масивни конструкции"
14.11.2011
Със Заповед на Ректора на УАСГ No 577/ 10.10.2011г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Source: Катедра "Масивни конструкции"
Конкурс за доцент към катедра "Хидравлика и хидрология"
12.11.2011, Катедра "Хидравлика и хидрология"
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 526/26.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Source: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Конкурс за професор към катедра “Хидравлика и хидрология”
09.11.2011, Катедра "Хидравлика и хидрология"
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 525/26.09.2011 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.  
Source: Катедра "Хидравлика и хидрология"
Тържествено връчване на дипломите на дипломираните инженери и урбанисти от лятната дипломна сесия 2011 г., както и на завършилите през м. октомври от специалност УУЗИ
09.11.2011
На 5 декември (понеделник) от 11 ч. в Аула "Максима" в УАСГ ще се проведе тържеството по случай официалното връчване на дипломите на ...
Класиране по програма "Еразъм" за летен семестър 2011-2012
08.11.2011, Ирина Иванова -международен отдел
Presentation of the summer еducational travel "At Three Seas, Between Four Worlds"
07.11.2011
Third grade students in "Architecture" and their tutors invite all to the seventh public presentation of the results of summer educational travel in "History of Architecture." The presentation will take place: ...
Go to page 1 ... 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 ... 282