Home / All News

All News

Такси за обучение за учебната 2011/2012
07.07.2011, ДФСД
С Постановление № 127 от 12 май 2011 г. на МС са определени следните такси за студентите от УАСГ   
Small Dams and HPP- Fifth Bulgarian-Austrian Seminar
05.07.2011
Important! Dear colleagues,  The Fifth Bulgarian Austrian Seminar will take place on30-31 March 2012. For the fifth time the Department of Hydraulic Engineering at the Faculty of Hydraulic Engineering of the University of Architecture, ...
Отваряне на ценови оферти за основен ремонт на сградния фонд на УАСГ
05.07.2011
До всички заинтересовани Относно : „Извършване на основен ремонт на обособени части в четири от учебните блокове на ...
Конкурс - ЗНАКОВА КОМПОЗИЦИЯ ВХОД САМОКОВ
04.07.2011, ARCHMODULE
Задачата се състои в разработване на цялостна концепция за оформление на новоизграденото кръгово кръстовище, разположено на основния ...
Открит конкурс по НВМОП за Доставка на геодезически инструменти и аксесоари за нуждите на учебния процес в УАСГ по две обособени позиции
27.06.2011
I.Първа обособена позиция - Тотални станции и аксесоари: I.1.1. Тотални станции – 10 бр.; I.1.2. Стандартна екипировка към всяка една от ...
Samoa: Technical Assistance to Strengthen the Capacity of the Water Sector Coordination Unit –
24.06.2011
The objective of the Technical Assistance is to develop the capacity of the Water Sector Coordination Unit(WSCU) to coordinate and monitor the performance of the water sector, provide leadership in sector orientation including the policy and ...
Награда за сайта на УАСГ
24.06.2011, Боян Георгиев
Днес, 23 юни 2011, Българската Уеб Асоциация обяви носителите на годишните награди за уеб за 2011 година. В категорията Наука и Образование ...
На 12 юли 2011г. - защита на дисертационен труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство
22.06.2011
Публичното заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на арх. Лино Бианко, докторант към катедра Градоустройство, ще ...
Go to page 1 ... 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 ... 291