Home / My UACEG

My UACEG

Това е разделът за регистрирани потребители в уебсайта на УАСГ. Това са преподавателите, служителите и студентите в Университета. Преподавателите и служителите имат достъп до личната си информация. Настоящите и наскоро завършилите студенти могат да видят академична справка и семестриални записи.

Достъп до Моят УАСГ

Преподаватели и служители

Ако сте преподавател или служител в УАСГ - въведете потребителско име и парола.
И потребителското име, и паролата, се изписват по същия начин, както в стария сайт.

Ако нямате потребителско име и парола за достъп до стария сайт - вижте страницата "Заявка за достъп".

Ако не си спомняте паролата - вижте страницата "Забравена парола".

Студенти, дипломанти, завършили

Ако сте студент или наскоро сте завършил - въведете за потребителско име факултетния си номер, а за парола - ЕГН. Ако сте приет в УАСГ като чуждестранен студент, използвайте ЕНЧ за парола.

Данните за студентите идват от външна за сайта система и се обновяват ежедневно. Ако забележите нередност в личните ви данни, моля свържете се с канцеларията на факултета, в който учите, за да ги поправят.

Хонорувани преподаватели

Към момента хоноруваните преподаватели все още нямат достъп до системата. В процеса на въвеждане на информация в уебсайта данните за хоноруваните преподаватели ще бъдат въведени и ще им бъде даден достъп до раздела за регистрирани потребители в уебсайта.