Home / Staff / Academic Staff /

Assoc. Prof. Dr. Eng.Geol. Ivailo Ivanov

Faculty of Transportation Engineering - Dean

Faculty of Transportation Engineering, Geotechnics

Assoc. Prof. Dr. Eng.Geol. Ivailo Ivanov
Office Room R315
Phone GSM 0884071600; 0887516007
Fax Личен имейл - iji_fte@uacg.bg
E-mail dean@fte-uacg.bg
Website www.fte-uacg.bg
Marital Status Married

Books


Ръководство по геотехника, разръботено съгласно изискванията на Еврокод 7 - Геотехническо проектиране. София, КИИП, 2012 г., 456 с.
Г. Илов (ред.), Т. Германов, Ж. Желев, Б. Киров, Д. Денев, Л. Михова, Р. Върбанов, А. Тоцев, М. Тодоров, Ив. Иванов


Conspects


Study materialsInformation