Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова

Строителен факултет, Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Албена  Апостолова
Кабинет 1036Б
Приемно време
 

Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

 

E-mail albenaap_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Икономика на строителството 

Ценообразуване в строителството

Корпоративни финанси