Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова

Хидротехнически факултет, Техническа механика

проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Кабинет Б1028
Приемно време

 Вторник - (8.30-9.30) часа

Четвъртък - (8.30-9.30) часа

 

 

Телефон 02 9635245 вътр. 657
E-mail lilkova_fhe@uacg.bg
Семейно положение омъжена, 1 син
Постъпил в УАСГ 1980

Лекционни курсове

 Съпротивление на материалите -ССС - I поток,

Съпротивление на материалите - англоезично обучение

Образование

Средно: 1970-1973, Политехническа гимназия «Димитър Благоев» (физико-математическа паралелка), гр. Видин;

Висше: 1973-1978, ВИАС, София, специалност "Промишлено и гражданско строителство", профил “Конструкции” с успех Отличен (5.94) ;

Следдипломна специализация: 1978-1980, Технически Университет, София, специалност „Приложна математика и информатика”

Езици

Руски език- писмено и говоримо; Английски език - ниво В2,  Френски език - писмено.

Научни интереси

Динамична устойчивост на тръби с протичащ флуид, Греди с тънкостенно напречно сечение, Йерархични крайни елементи.

Научна дейност

Научно-изследователски разработки

 

През периода 1980/1985г. 

1.                          Статическо изследване на тънкостенни призматични черупки по теорията на В.З. Власов. Ръководител: проф. д-р инж. Рангел Рангелов.

2.                          Статическо решение на връхни мостови конструкции за монтажно и експлоатационно състояние по метода на призматичните крайни елементи. Ръководител: проф. инж. Марчо Минев.

3.                          Оразмеряване на стоманобетонни елементи по новия правилник. Ръководител: проф. инж. Марчо Минев. 

4.                          Статическо изследване на полегати черупки. Ръководител: проф. Дтн  инж. Ангел Тепавичаров. 

5.                          Оразмеряване по наклонени сечения за Q, M, отваряне и затваряне на пукнатини на елементи, подложени на нецентричен натиск. Ръководител: проф. д-р инж. Евтим Дуков.

6.                          Внедряване на диалогови монитори за системи за автоматизиране на проектирането. Ръководител: инж. Атанас Маргаритов.

 

През 1986г. 

7.                          Методи за ефективно изследване на големи сложни реални континуални системи. Ръководител: проф. д-р инж. Никола Кърджиев.

 

През периода 1999/2001г. 

8.                          Деформационни процеси в речни легла. Ръководител: гл.ас. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова.

 

През 2001г. 

9.                          Динамична устойчивост на тръбопроводи тип “непрекъсната греда”, провеждащи флуид и лежащи на еластични опори I етап. Ръководител: гл.ас. инж. Светлана Лилкова-Маркова. Научен консултант проф. д-р т.н. инж. Венцеслав Джупанов.

 

През 2002г. 

10.                      Динамична устойчивост на тръбопроводи тип “непрекъсната греда”, провеждащи флуид и лежащи на еластични опори II етап. Ръководител: гл.ас. инж. Светлана Лилкова-Маркова. Научен консултант проф. д-р т.н. инж. Венцеслав Джупанов.

 

През 2011 и 2012 г.

11.                      Комбинирано механо-математическо  числено  експериментално изследване принудените трептения на материални обекти, ръководител:доц. д-р инж. Петър Павлов.

 

През 2014 г.

 

12.                      Трептениа на тяло с една неподвижна точка – числено изследване и експериментална проверка на резултатите, ръководител: доц. д-р инж. Петър Павлов

Научни и академични длъжности

Член на Академичния съвет на УАСГ, Член на Факултетния съвет и на Научния съвет при Хидротехническия факултет , Член на Rедакционната колегия на Годишника на УАСГ

Публикации


Книги

Записки по Съпротивление на материалите
Светлана Лилкова - Маркова, Димитрина Киндова

SELECTED TOPICS on Strength of Materials
Svetlana Lilkova-Markova, Dimitrina Kindova-Petrova, Angel Mladenski


КонспектиУчебни материали


Курсови задачи по Теоретична механика за студентите от специалност Управление в строителството
гл.ас.д-р инж. Димитър Лолов, проф.д-р инж. Светлана Лилкова-МарковаКурсови задачи и задания

Курсова задача 1
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 2
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 3
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Курсова задача 5
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър ЛоловКурсова задача 8
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас.д-р Димитър Лолов

Курсова задача 9
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър ЛоловКурсова задача 12
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

Помощни таблици по съпротивление на материалите
проф. д-р Светлана Лилкова-Маркова, гл.ас. д-р Димитър Лолов

COURSEWORK ASSIGNMENTS
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 1
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 2
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 3
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 5
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 6
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 7
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 8
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 9
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 10
Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 11
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov

Coursework 12
.Prof. Dr. Svetlana Lilkova-Markova, Chief. Assist. Prof. Dr. Dimitar Lolov