Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов

Архитектурен факултет, История и теория на архитектурата

гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов
Кабинет А703
Приемно време

зимен семестър 2020-2021 г.

в извънредно положение

понеделник след 10 ч. в 1201, по график

Телефон 9635245/387
E-mail emj_far@uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Русе, България 23 октомври 1961
Семейно положение разведен
Постъпил в УАСГ 1994

Образование

висше - Архитектура

Езици

Английски език - писмено и говоримо Руски език - писмено и говоримо Френски език - кореспондентно ниво

Професионални умения

в академично-учебната сфера, архитектурно-строително инвестиционно проектиране и устройствено планиране, дейности по опазване на недвижими културни ценности, експертизи

Научни интереси

интегрирани методи за опазване и социализация на недвижими културни ценности - устройствено планиране и физическа консервация на ценностите; съвременни методи за опазване на ценностите

Научна дейност

участие в научни проекти и форуми; подготовка на свободна докторантура "Развитие на жизнена среда с исторически ресурс"

Членство

САБ, КАБ, ICOMOS

Участие в научно-изследователски проекти

свързани с тематични и прединвестиционни проучвания за територии в страната с исторически и природен ресурс - Казанлък, Разлог и др.

Участие в проектиране и строителство

Проекти и реализации в областта на Опазване на Културното Наследство авторски и в колектив : • устройствени схеми, проекти и планове за територии с исторически и природен ресурс (Карлово, Казанлък, Силистра, Русе и др.); • Експониране, благоустрояване на исторически територии и обекти (Дръстър Силистра, Ивановски скални църкви, "Св. четиридесет мъченици", Нове и др.); • проекти за адаптация на сгради - културни ценности - Арбанаси, Мелник, В. Търново и др.; • проекти за физическа консервация на исторически обекти - Силистра, Нове и др. • програми и стратегии за развитие на исторически територии. Авторски проекти и реализации в областта на жилищните и обществени сгради, градоустройство

Участие в международни проекти

ПРОСТРАНСТВЕНАТА ПАМЕТ НА СЕЛИЩАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Ключови думи за научно-изследователска дейност

историческо наследство и социална среда - културна идентичност; пространствена памет – селищен генотип; опазване – развитие; архитектура, урбанизъм, пространствена (социална) антропология

Други длъжности и дейности

експерт на фондация "Ромуалдо дел Бианко", Флоренция, Италия член на Постоянна Комисия по Международна дейност към УС на САБ

Публикации

за последните три години 2008-2010: "Тракийското наследство по българските земи" - Phosphorion, Studia in Honorem Mariae Chichikova; „Актуални градоустройствени аспекти, свързани с историческото развитие на градовете на Балканите” - доклад на годишна среща на експерти на фондация ”Ромуалдо дел Бианко”, Флоренция, Италия – февруари 2009г.;

Хоби

рисуване, спорт