Начало / Преподаватели / Преподавателски състав /

проф. Валентин Старчев

Архитектурен факултет, Рисуване и моделиране - Преподавател (пенсиониран)

проф. Валентин Старчев
Кабинет А1102
Телефон 9635245/211
E-mail vstarchev_far@uacg.bg