Начало / Преподаватели / Администрация /

ас. инж. Светослав Делийски

Строителен факултет, Строителна механика - Инженер поддръжка

ас. инж. Светослав Делийски
Кабинет Б433
Приемно време

 

вторник от 13:15 часа

 

E-mail snd_fce@uacg.bg

Образование

 

Строителен инженер - ПГС (ССС), УАСГ, 1996