Начало / Преподаватели / Администрация /

Румяна Стоянова

Архитектурен факултет, Архитектурен кабинет за обучение - Оператор

Румяна Стоянова
Кабинет А805
Телефон 9635245/362
E-mail rumi_far@uacg.bg