Начало / Преподаватели / Администрация /

адв. Добринка Главинчева

Ректорат, Юридически съветникЮридически съветник

адв. Добринка Главинчева
Телефон 9635245/680
E-mail glav_rec@uacg.bg