Начало / Преподаватели / Администрация /

Цветана Георгиева

Библиотечно-информационен, научен и образователен център - Библиотекар

Библиотечно-информационен, научен и образователен център - вр.и.д. Ръководител

Цветана Георгиева
Кабинет БИНОЦ - УАСГ
Телефон 9635245/716, 0885 491977
E-mail marbi@abv.bg
Уебсайт www.uacg.bg
Място и дата на раждане гр. Сопот

Образование

Бакалавърска степен - Печатни комуникации

Магистърска степен - Библиотечен мениджмънт

Езици

Руски, немски

 

Професионални умения

Комплектуване на книги – връзка с книжарници, издателства, автори и фирми ;

Регистрация на библиотечните документи в електронния каталог;

Поддържане на топографските каталози;

Инвентаризация и опазване на библиотечния фонд;

Финансова отчетност;