Начало / Преподаватели / Администрация /

инж. Павел Давидов

Строителен факултет, Учебна и изпитвателна лаборатория по технология и механизация на строителството - Ръководител лаборатория

Строителен факултет, Технология и механизация на строителството - Инженер поддръжка

инж. Павел Давидов